Mnemosyne

İlham perisi Musaların anası, bellek tanrıçası Mnemosyne, yazar Münir Gölenin fotoğraf kitabının da hamisi. Kitap, Les Editions de lAire tarafından Fransızca yayınlanmış; Antonio Tabucchinin Gölenin bir fotoğrafından esinlenerek yazdığı bir öyküyü içeriyor.

Göle, 20 yılı kapsayan yolculuklarından derlediği yüze yakın siyah-beyaz fotoğrafı yer ve tarih belirterek birer belgeye dönüştürmek yerine; onları fotoğrafı çektiği anla, karanlık odadan çıktığı an arasında belleğin pusuna teslim etmeyi tercih etmiş. Münir Gölenin yazılarından aşina olduğumuz oynak, oyuncu, kaçak bellek, bu fotoğrafları da zamanla, zamanın içinde eğip bükmüş, geçmişi geleceke karıştırmış.

Fotoğraflar, bellekte kalan izleri yakalamaya çalışırken, fotoğrafın çekildiği yerlerden öte, bir bütünde fotoğrafı çekenin mahremini yansıtıyor. Coğrafya, arzu, bellek aynı kapta yoğruluyor. Göle, başka diyarlara uzanırken, aslında kendi mahremini sunuyor. Gizlice, sessizce, ölçülü.

Mnemosyne, ikizi Quipu gibi, Münir Gölenin Kaçamamak ve Yol Durumu ile sözcüklere vurmaya çalıştığı bir yol halinin imgelere uzanması belki.

Comments are closed.